Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

  1. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben ügyfele kíván lenni a www.napapartman.hu weboldalnak és vállalkozásomnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag abban az esetben veheti igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Weboldal és az az alapján igénybe vehető szolgáltatás működésével és szerződéskötési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken veheti fel velem a kapcsolatot:

 

  1. Üzemeltetői adatok:

Vállalkozás neve: Hepp Szabolcs e.v. (a továbbiakban: szolgáltató)

Székhely/postacím: 4552 Napkor Jósika Miklós utca 8/A.

A vállalkozás üzleti tevékenységének postai címe, azaz a vendégház címe: 4552 Napkor, Orosi út 44.

Telefonszám: 06-30-482-2978 (munkanapokon hétfőtől péntekig 08:00-tól 16:00-ig)

Email: info@napartmanvendeghaz.hu

Adószám: 59205843-2-35

 

  1. A szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságai

Egyéni vállalkozóként üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s., M.n.s. egyéb vendéglátás tevékenységeim keretében a 4552 Napkor, Orosi út 44. szám alatt található „NAPARTMAN VENDÉGHÁZ” megnevezésű szálláshely üzemeltetésével biztosítok szálláshelyet az azt igénybe vevő személyek (a továbbiakban: vendég) részére. A vendégház teljesen felszerelt. A szállás az üdülés megkezdésének napján 14 órától foglalható el, és azt a távozás napján 10:00 óráig kell elhagyni tiszta és rendezett állapotban.

 

  1. Megrendelés

A szálláshely foglalása, ezáltal az erre irányuló szerződés megkötése vagy online a honlapon keresztül, vagy e-mailben vagy személyesen történhet meg.

E-mail-ben történő megrendelés esetén a foglalásnak tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, az érkezés és távozás dátumát, a vendégek számát.

A megrendelés visszaigazolása szintén minden esetben írásban történik.

A szálláshely foglalásának elindításával egyetemben kijelentik, hogy az általános szerződési feltételeket és a házirendet elolvasták, megértették és elfogadták.

Amennyiben a megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban közvetítő) adja le a szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a szolgáltató és a közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget.

 

  1. A szállás díja és kiegyenlítése

A foglalást feltételesen a visszaigazolástól számított 3 napig tartjuk, további visszajelzés hiányában töröljük. A foglaló a szállásdíj 50 %-a, melyet a megrendelést követően 1 héten belül kérünk átutalni, vagy postai csekken elküldeni HUF-ban a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára, vagy címre. Amennyiben nem a foglalást leadó személy bankszámlájáról történik az utalás, kérjük a közlemény rovatba feltüntetni a foglaló nevét, különben nem tudjuk beazonosítani a befizetőt. Amennyiben a vendég teljesítése határidőig megérkezik a szolgáltató számlájára létrejön a szerződés. A fennmaradó összeget üdülés megkezdésekor a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni.

A foglalást feltételesen a visszaigazolástól számított 3 napig tartjuk, további visszajelzés hiányában töröljük. A foglaló a szállásdíj 50 %-a, melyet a visszaigazolás napját követő 7 naptári napon belül kérünk átutalni, vagy postai csekken elküldeni HUF-ban a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára, vagy címre. Amennyiben nem a foglalást leadó személy bankszámlájáról történik az utalás, kérjük a közlemény rovatba feltüntetni a foglaló nevét, különben nem tudjuk beazonosítani a befizetőt.

A szerződés a foglalás visszaigazolásával létrejöttnek tekintendő. Viszont amennyiben a vendég általi foglaló teljesítése a visszaigazolás napját követő 7 naptári napon belül nem történik meg, abban az esetben a befizetés elmaradásának hiánya, mely a vendégnek felróható szerződésszegő magatartásnak minősül, a fizetési határidő utolsó naptári napját követő nap 00:01 órakor a szerződés hatályát megszünteti (bontó feltétel). Ez esetben a szerződés megszűnése okán a foglalás törlésre kerül.

A fennmaradó összeget üdülés megkezdésekor a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni készpénzben vagy átutalással.

A szállásdíj tartalmazza a szállás költségét, a víz és áram szolgáltatást, fűtést, végtakarítást, ágyneműt, parkolást az ingatlanhoz tartozó pihenőkert medence valamint igény szerint a kemence és grillező használatát.

 

  1. Egyéb feltételek

A vendégházban csak a bejelentőlapon szereplő vendégek tartózkodhatnak. Bármilyen ezzel a tárgykörrel kapcsolatos probléma felmerülése esetén, a vendégház tulajdonosának jogában áll felmondani a szerződést.

További vendég(ek)et fogadni, kizárólag a vendégház tulajdonosának előzetes megkérdezése és beleegyezése esetén megengedett.

A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen, a bejelentőlapon, számlán szereplő létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés, takarítás során a vendég személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.

Az ingatlan területére semmilyen háziállat nem vihető be.

Az épületben dohányozni, gyertyát valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek állnak a vendégek rendelkezésére.

A vendég távolléte során a vendégház tulajdonosa csak kivételes esetekben léphet be az ingatlan területére. Kivételes esetnek számítanak, a közbelépés vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár és felmerülő műszaki problémák elkerülése érdekében.

A vendégház területén a sportolási lehetőség megengedett, de az esetleges bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk. A kültéri medencét (mélysége: 120cm) mindenki saját felelősségére veheti igénybe, gyermek csak szülői felügyelettel használhatja.

Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.

Parkolni a vendégház zárt udvarán lehet. Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le és közlekedjenek, hogy az épületek teteje nem rendelkezik hófogóval. Ebből adódó károkért a ház bérbeadója semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

  1. Reklamáció, panaszkezelés

Amennyiben a foglalás és a szálláshely igénybevétele során bármilyen panasza merül fel, kérjük, jelezze felénk a 2. pontban megjelölt bármely elérhetőségünkön. A panaszt minden esetben kivizsgáljuk és a panasz bejelentéséről történő tudomásszerzésünk időpontjától számított 15 munkanapon belül választ adunk az Ön részére. Ha ezen az úton nem sikerül panaszát rendezni, kérjük, forduljon a jelen ÁSZF-ben megjelölt békéltető testülethez vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-42-420-180

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

4400 Nyíregyház, Pf. 77.

Tel. 06-42-500-694

Fax: 06-42-504-398

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

E-mail: kozlekedes@szabolcs.gov.hu

 

  1. Elállási és felmondási jog gyakorlásának lehetősége és következményei

 A vendég az elállási jogát a szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja, továbbá ha a teljesítés megkezdődik, a vendéget indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. A vendéget a szerződés megkötése előtt (a  szálláshely visszaigazolása előtt) megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Tájékoztatom, hogy a vendég köteles megtéríteni a vállalkozásom ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben elállási jogát az érkezés napját megelőzően több, mint 30 naptári nappal gyakorolja, a foglaló összege visszajár.

Amennyiben elállási jogát az érkezés napját megelőző 30 naptári napon belül gyakorolja elállási jogát a vendég, abban az esetben a foglaló összege nem jár vissza.

A vendég az őt megillető elállási és felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján írásban (e-mail vagy postai úton) gyakorolhatja, továbbá szóban is. Annak elkerülése érdekében, hogy a vendég helyett olyan harmadik személy gyakorolja szóban az elállás jogát – esetleg megtévesztve a szolgáltatót – akinek felhatalmazást a vendég az elállási joggyakorlásra nem adott, kérjük, hogy a szóbeli elállás vagy felmondás gyakorlása során szíveskedjen megadni a foglalás azonosító számát és a beazonosításhoz szükséges személyes adatokat.

 

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk, szélesebb körű fukcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, illetve jelentkezés esetén személyes adatokat tárol. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.
Elfogadom
Elutasít
cookie beállítások